คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

วิธีตรวจสอบเมื่อไม่สามารถส่ง E-mail ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook ได้

SMTP POP3 Diagram

1. เปิด Browser จากนั้นเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้ เช่น google.com ถ้าสามารถเข้าใช้งานได้ ให้ไปขั้นตอนที่ 2 ถ้าไม่ได้ ให้ตรจสอบ Internet ของคุณว่ายังสามารถใช้งานได้ไหม
2. เปิด Browser จากนั้นทำการเข้าเว็บไซต์ของคุณเอง หรือเว็บไซต์ http://www.workboxs.com/ ถ้าสามารถเข้าใช้งานได้ ให้ไปขั้นตอนที่ 3 ถ้าไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
3. เปิด Browser จากนั้นเข้าสู่ระบบ Web mail ของคุณ ผ่านเว็บไซต์ โดบพิมพ์ที่ช่อง Address Bar ว่า www.yourdomain.com/webmail
4. จากนั้นทำการ Login โดยใส่ Username & Password ที่ได้จากผู้ดูแลระบบ ถ้าสามารถเข้าได้ ให้ไปขั้นตอนที่ 5 ถ้าไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
5. ในกรณีที่เข้าใช้งานผ่านระบบ Web Mail ได้ แสดงว่า Server ของทางบริษัทยังคงทำงานปกติ ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่ส่งไม่ออกนั้น เกิดจากผู้ให้บริการ ISP ที่คุณใช้งานอยู่มีปัญหา หรือได้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าของ SMTP ดังนั้น ทางผู้ใช้งานจะต้องทำการติดต่อไปหาผู้ให้บริการ Internet ของคุณ ซึ่งอาจจะเป็น TOT, 3BB หรือ True เพื่อของค่า SMTP แล้วนำมาติดตั้งในโปรแกรม Microsoft Outlook ของผู้ใช้งาน