คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใส่แรมคู่

     การใส่แรมเป็นคู่ (ขนาด-ความเร็วเท่ากัน ) ก็คือการทำ Dual – Channel

ซึ่งตามทฤษฎีแล้วก็คือการเพิ่มค่า Momory Bandwidth เป็น2 เท่า แต่ในทางปฎิบัติแล้ว

Momory Bandwidth ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเพียง15-20% เท่านั้นเอง ซึ่งส่วนมากแล้วแทบจะ

ไม่เห็นผลด้านความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานจริงมากนัก เพราะฉะนั้นก็ไม่

จำเป็นต้องใส่แรมเป็นคู่ก็ได้