คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

LED backlit ดีกว่า LCD ยังไง

     ปัจจุบันจอแบบ LED มีให้เห็นมากขึ้นในโน็ตบุ๊ก แม้แต่เน็ตบุ๊กที่ราคาไม่ถึงสองหมื่นก็มีหลายรุ่นที่ใช้

จอแบบ LED ซึ่ง LED มีข้อที่ดีกว่าเทคโนโลยีหลอดภาพแบบเดิมของ LCD คือ ประหยัดพลังงานค่อน

ข้างมาก ให้ความสว่างสม่ำเสมอทั้วจอกว่าหลอดภาพแบบ CCFL, มีค่า contrast ratio ที่สูงกว่า