คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

การรักษาแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คอย่างถูกต้อง

     1. พยายามลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่เกินกำลัง เช่น เมื่อ Notebook

เมื่อไม่ได้ใช้งาน wireless lan, bluetooth ก็ควรปิด ไม่ควรเปิดไว้เพราะว่าระบบเหล่านี้

จะทำงานกินไฟไปเรื่อย ๆ โดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้เปลืองพลังงานแบตเตอรี่

     2. พยายามถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งที่มีการเสียบไฟบ้าน สำหรับใน

กรณีนี้เป็นข้อแนะนำที่อาจจะดูกลาง ๆ หรือว่าไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องทำ เนื่องจาก

Notebook หลาย  ๆ รุ่นจะมีระบบตัดไฟอยู่แล้ว เมื่อพบว่า Battery เต็มอยู่ ก็จะ

ปรับไปใช้งานระบบไฟบ้านเพียงอย่างเดียว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า Notebook

ทุกรุ่นจะมีหรือสามารถทำได้ ซึ่งยังมี Notebook อีกหลายรุ่นที่ไฟจะถูกดึงจาก

battery เป็นหลัก แม้ว่าจะเสียบไฟบ้านก็ตามซึ่งผลของมันคือ จะทำให้ Battery

ทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งชาร์ตและจ่ายไฟในคราวเดียวกัน ส่งผลทำงานมากขึ้น เกิด

ความร้อนและทำให้ cell battery เสื่อมในที่สุด

     3. ควรเคลียร์ Cell Battery ทุก ๆ สามสิบครั้งของการชาร์ต เนื่องจากแบตเตอรี่

ในกลุ่มนี้จะนับจำนวนรอบและชาร์ตพลังเดิมได้ตลอด ทำให้หลาย ๆ ครั้งที่ประจุมีอาการ

เหมือนกับคั่งค้างอยู่ในแบตเตอรี่จนทำให้ Noteboook แสดงปริมาณของไฟไม่ตรง

ซึ่งสังเกตุได้จากอาการที่เครื่องปิดตัวเองเหมือนกับแบตเตอรี่อ่อน ทั้ง ๆ ที่เครื่องของคุณ

ยังแสดงปริมาณเหลืออีกเกือบครึ่ง เป็นต้น นั่นหมายถึงว่ามีประจุคั่งค้างใน cell battery

เสียแล้ว วิธีการแก้ไขคือ ทุกครั้งการชาร์ตไปแล้วประมาณ 30 ครั้ง ควรจะเปิดเครื่องใช้

งานจนแบตหมดจริง ๆ แล้วชาร์ตให้เต็มซักครั้ง ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ หรืออาจจะ

ใช้งานให้จนหมดซักสองถึงสามครั้งแล้วชาร์ตจนเต็ม

     4. อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อน เพราะแสงแดดจะทำให้ Cell battery ร้อน

และเสื่อมสภาพเร็วกว่าปรกติ

     5. อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้รวมกับสื่อนำไฟฟ้าอื่น ๆ หรือในกล่องที่นำไฟฟ้าได้ 

เพราะหลายครั้งที่แบตเตอรี่เสียเนื่องมาจากเกิดการชาร์ตในระหว่างการเก็บ เช่น มีเศษเหรียญ

ไปโดนบริเวณขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้ว เป็นต้น

     6. เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และต้องการเปลี่ยน cell battery ภายใน ควร

เลือกที่จะให้ทางศูนย์บริการเปลี่ยนให้ หรือซื้อจากศูนย์ฯ โดยตรง เพราะการเปลี่ยน

cell batery ภายในนั้นหลายครั้งที่มีการใส่ cell ผิดแบบผิดประเภท จนทำให้เครื่องพังได้

     7. อย่าลืมติดตามข่าวสารด้าน Technology จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ล่าสุดมีข่าว

แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คระเบิดซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตก็ได้ทำการแจ้งข่าวสารผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตเอง

เรียก Battery รุ่นที่มีปัญหากลับคืน เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ เป็นต้น

     * ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งาน Battery และ Notebook ของคุณได้

นานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปวิธีนี้ไปใช้งานกับ Battery ในกลุ่มของ Lithium-ion ได้อีกด้วย