คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

ตั้งเวลาปิดประหยัดพลังงานเครื่อง

      การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายคนมักละเลย

ไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ Control Panel เลือกดูแบบ Classic View ไปที่ Power Option    

2. ที่แท็บ Power Schemes จะมีรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้

     - Turn off Monitor : ปิดจอเมื่อเวลาผ่านไป(นาที)

     - Turn Off Hard Disks : ปิดเครื่อง เมื่อเวลาผ่านไป...(นาที)

     - System Standby : เริ่ม Stand by เครื่องเมื่อเวลาผ่านไป...(นาที)

     - System Hibernates : เข้าสู่ระบบ hibernates เมื่อเวลาผ่านไป...(นาที)

     เพียงเท่านี้ เมื่อเราไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะประหยัด

พลังงานให้เองตามที่เราได้ทำการกำหนดไว้ ส่วนการ Hibernates นั้น สามารถสั่งใช้งานเองได้

โดย Start > Turn Off Computer กด Shift เท่านี้ปุ่ม Stand By ก็จะเปลี่ยนเป็น Hibernate  

     หมายเหตุ : Hibernate คือ การปิดการทำงานของฮาร์ดดิสก์ โดยข้อมูลที่ทำไว้ก่อนหน้านั้น

จะถูกโอนย้ายไปเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ เมื่อเปิดเครื่องใหม่ข้อมูลทุกอย่างก็จะกลับคืนมาเหมือน

ตอนก่อนเปิดเครื่อง